Dodatno pojašnjenje kriterija odabira br. 5 „Pozitivan utjecaj na okoliš“ za 6.3.1 i 6.1.1

Četvrtak, 27. travnja 2023. | Novosti iz ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja objavljuje dodatno pojašnjenje kriterija odabira br. 5 Pozitivan utjecaj na okoliš za podtočku 5.2 Aktivnosti iz poslovnog plana se odnose na Podmjeru 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama od strane Ministarstva poljoprivrede.

Prilogom 2 Natječaja za provedbu Podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – provedba tipa operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ od dana 12. listopada 2021. godine, prvim izmjenama od dana 12. studenoga 2021. godine, drugim izmjenama od dana 30. studenoga 2021. godine i trećim izmjenama od dana 10. siječnja 2022. godine te Natječaja za provedbu Podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ – provedba tipa operacije 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“ od dana 12. listopada 2021. godine, prvim izmjenama od dana 12. studenoga 2021. godine, drugim izmjenama od dana 30. studenoga 2021. godine i trećim izmjenama od dana 10. siječnja 2022. godine, objavljenim na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja, propisano je da korisnici koji su ostvarili bodove za podtočku 5.2 kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu moraju imati podnesen jedinstveni zahtjev za potporu za tip operacije iz Podmjere 10.1. za aktivnost navedenu u poslovnom planu.

S obzirom na početak novog programskog razdoblja i provedbu intervencija iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., korisnici koji su ostvarili bodove po kriteriju odabira br. 5 „Pozitivan utjecaj na okoliš“ za podtočku 5.2 „Aktivnosti iz poslovnog plana se odnose na Podmjeru 10.1. „Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama“, da bi bili prihvatljivi za isplatu, kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu moraju imati podnesen jedinstveni zahtjev za intervenciju iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. koja je ekvivalent pojedinom tipu operacije iz Podmjere 10.1. Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020, odnosno, ako ne postoji ekvivalent tipu operacije iz Podmjere 10.1. Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020., moraju imati podnesen jedinstveni zahtjev za alternativnu agrookolišnu intervenciju unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.

Tablicu mogućnosti kombiniranja tipova operacija iz Podmjere 10.1. „Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i intervencija Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. za potrebe isplate zahtjeva u sklopu tipa operacije 6.1.1 i 6.3.1 možete pogledati ovdje.

Izvor: PRR

Istaknuta slika: LAG Međimurski doli i bregi

Arhiva

Kategorije objava