Članovi LAG-a njeguju stare sorte jabuka

Ponedjeljak, 28. rujna 2015. | Novosti iz LAG-a

Članovi LAG-a Udruga voćara, vinogradara i povrćara Općine Sveti Martin na Muri i OPG Mladen Dobranić organizirali su 8. rujna 2015. u Brezovcu događaj „Početak berbe starih sorti jabuka“ kojem su prisustvovale i predstavnice LAG-a. Prilikom otvaranja događanja prisutne su pozdravili domaćin Mladen Dobranić i načelnik Općine Sveti Martin na Muri Franjo Makovec. Događanje su podržali i predstavnici Savjetodavne službe, a Natalija Peter-Hunjadi, dipl. ing. agr. sudionicima je održala kratko predavanje o važnosti solitarnih pčela u voćnjaku.
Sudionici događanja su obišli voćnjak starih sorti jabuka uz mogućnost kušanja, a organizirana je i prezentacija plodova autohtonih sorti jabuke uzgojenih na ovom području. Od OPG-a Mladena Dobranića do voćnjaka sudionici su prevezeni turističkim vlakom koji prometuje na području Općine Sveti Martin te je jedan od bitnih elemenata turističke ponude ovog područja.
Voćnjak starih sorti jabuka prije četiri godine podignut je sredstvima Međimurske županije i Općine Sveti Martin na Muri, a ovaj izrazito zanimljiv voćnjak broji stotinjak stabala starih sorti jabuka (Baumanova reneta, Mašanka (Mašaja), Kanada, Bobovec, Boskop, London peping, Carević, Božićnica, Francuska kožara i Šampanjka).
Održavanje i promocija autohtonih sorti voća bitni su elementi ruralnog i turističkog razvoja Svetog Martina na Muri, pa tako i područja LAG-a Međimurski doli i bregi.
Izvor: savjetodavna.hr

Arhiva

Kategorije objava