Čitanjem do uključivog društva – Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Srijeda, 23. prosinca 2020. | Otvoreni natječaji

Poziv „Čitanjem do uključivog društva“, usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina (djece i mladih do 25 godina, osoba starijih od 54 godine, nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene, osoba s invaliditetom te pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina) kroz razvoj čitalačke pismenosti. Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Provedbom Poziva doprinijet će se ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitanja za razdoblje od 2017. – 2022.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Opći cilj operacije: Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti

Prijavitelji:

Skupina aktivnosti A:

narodne knjižnice:

  • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),
  • udruga koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),
  • ustanova koja samostalno obavlja knjižničnu djelatnost ili koja u svom sastavu ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu)

Skupina aktivnosti B

  • umjetnička organizacija
  • udruga koja djeluje u području kulture i umjetnosti
  • ustanova u kulturi
  • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Vrijednost natječaja

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 41.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: 

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava : 4.000.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekata: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

Informativne radionice

Ministarstvo kulture i medija organizirat će online informativne radionice za potencijalne prijavitelje i partnere putem aplikacije Microsoft Teams.

Online informativna radionica za Skupinu aktivnosti A održat će se 19. siječnja 2021. od 10 do 12 sati.

Online informativna radionica za Skupinu aktivnosti B održat će se 19. siječnja 2021. od 13 do 15 sati.

Svrha je online informativnih radionica detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/partnere o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.  Sudjelovanje na online informativnoj radionici je besplatno.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte [email protected]. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 14. siječnja 2021. odnosno do popunjenosti kapaciteta i to prema redoslijedu zaprimanja.

Prihvatljivi sudionici će putem elektroničke pošte zaprimiti potvrdu o prihvaćanju prijave te uputu o načinu prisustvovanja i sudjelovanja na online informativnoj radionici.

Natječaj je otvoren od 23. prosinca 2020. pa sve do 1. ožujka 2021.

Sve informacije i potrebna dokumentacija dostupni su ovdje.

Arhiva

Kategorije objava