BESPOVRATNE POTPORE ZA PODUZETNIKE

Srijeda, 27. rujna 2023. | Otvoreni natječaji

Međimurska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva.

Potpora male vrijednosti dodijelit će se mikro i malim poduzetnicima za:

  1. Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti
    1. nabava strojeva/opreme/alata,
    2. nabava računalne opreme/računalnih programa i sustava/licenci.
  2. Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije
    1. izrada prototipa,
    2. provjera i zaštita formalnog intelektualnog vlasništva (pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta).

Moguće je kombiniranje troškova ulaganja u aktivnosti a) i b) do maksimalnog iznosa potpore po pojedinom korisniku/poduzetniku u visini do 2.000,00 eura.

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja poduzetnika. Intenzitet potpore je do 50% od prihvatljivih/opravdanih troškova, a maksimalno 2.000,00 eura.

Prihvatljivi prijavitelji, aktivnosti i sektori definirani su Programom potpora koji je sastavni prilog Javnog poziva.

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi nastali isključivo od 1. siječnja 2023. godine, odnosno u razdoblju trajanja Javnog poziva.

Potpora može biti odobrena isključivo na osnovi priloženog računa i dokaza o izvršenoj uplati (preslika izvoda transakcijskog računa/ispis prometa po transakcijskom računu).

Poduzetnik kojemu su isplaćena sredstva za potporu od strane Međimurske županije temeljem Javnog  poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 2022. godini, ne može ostvariti pravo na bespovratnu potporu po ovom Javnom pozivu.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se u razdoblju od 27. 9. 2023. do 27. 10. 2023. godine.

Tekst Javnog poziva, Program potpora, obrazac prijave i izjave mogu se preuzeti na službenim internetskim stranicama Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.

Prijavi u trenutku podnošenja treba biti priložena sva potrebna dokumentacija.

Izvor: REDEA

Istaknuta slika: Maja Oreški Bradarić_Biodinamičke presadnice

Arhiva

Kategorije objava