Bespovratne potpore za digitalizaciju

Ponedjeljak, 27. lipnja 2022. | Otvoreni natječaji

Svrha ovog poziva

Cilj bespovratne potpore za digitalizaciju poslovanja je omogućiti  digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.

Predmet ovog poziva

Ovim će se pozivom osigurati podrška MSP-ovima za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje  kroz  ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, odnosno novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi, te jačanje digitalnih vještina na temelju plana potreba digitalizacije u svrhu digitalne transformacije.

Ukupna bespovratna sredstva: 206.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.07. 2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 12. 08. 2022.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

IZVOR: Fondovi EU

Istaknuta slika: Fran Bijelić-Općina Nedelišće

Arhiva

Kategorije objava