Ažuriranom ex ante procjenom za financijske instrumente utvrđena potreba nastavka financiranja u okviru Strateškog plana ZPP-a

Utorak, 13. veljače 2024. | Novosti iz ruralnog razvoja

Ex ante procjenu potrebe uvođenja financijskih instrumenata u poljoprivrednom sektoru u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.- 2020. izradila je, temeljem dodijeljenog projektnog zadatka Ministarstva poljoprivrede, u razdoblju od lipnja 2017. godine do ožujka 2018. godine, Europska investicijska banka u suradnji s relevantnim dionicima koji su doprinijeli procjeni financijskog jaza u relevantnim sektorima poljoprivredne proizvodnje kao i neovisnoj ocjeni o najboljem načinu korištenja financijskih instrumenata u Republici Hrvatskoj. Navedena ex ante procjena predstavljala je temelj za uspostavu financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., uključujući i prijelazno razdoblje koje obuhvaća 2021. i 2022. godinu.

Radi ispunjavanja propisanih uvjeta za provedbu financijskih instrumenata u novom programskom razdoblju 2023.-2027., tijekom studenog i prosinca 2023. godine izvršeno je ažuriranje postojeće ex ante procjene (v.01) na verziju Ex-ante procjena potrebe uvođenja financijskih instrumenata u poljoprivrednom sektoru u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. i razdoblju 2023.-2027. (v.02) koristeći dostupne resurse djelatnika Upravljačkog tijela („in-house“) te je prije usvajanja ista predstavljena članovima Upravljačke skupine za financijske instrumente Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj i Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj te članovima Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. i Odbora za praćenje provedbe Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. Članovi spomenutih odbora na predstavljeni nacrt ažurirane ex ante procjene, kojim je potvrđeno kako financijski jaz i dalje postoji te je ispitana odnosno utvrđena potreba daljnje provedbe financijskih instrumenata u poljoprivredi u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027., nisu imali prijedloga izmjena i/ili dopuna.

Izvor: PRR

Istaknuta slika: ALENKA-NOVAK_Nedelisce-Ljudi-u-jesenjoj-aktivnosti

Arhiva

Kategorije objava