Američko veleposlanstvo u Zagrebu – Javni poziv za male financijske potpore za razdoblje od 2017. do 2018. godine

Ponedjeljak, 19. lipnja 2017. | Otvoreni natječaji

Američko veleposlanstvo u Zagrebu raspisalo je javni poziv za dodjelu financijskih potpora za razdoblje 2017./2018. godine. Na poziv se mogu javiti hrvatske neprofitne organizacije s ciljem financiranja projekata, radionica, seminara ili drugih edukacijskih aktivnosti. Prednost će imati oni projekti koji jasno definiraju opću korist za Hrvatsku, koji potiču kulturnu, znanstvenu i profesionalnu razmjenu između SAD-a i RH, koji predviđaju sufinanciranje iz drugih izvora, koji sadrže održiv plan korištenje projekta od strane šire zajednice, te koji imaju jasno napisan i detaljan budžet u američkim dolarima. Prijave na natječaj moraju biti napisane na engleskom jeziku te biti predane do ponoći, 07. srpnja 2017., na e-mail [email protected].

Više o tome: 

 

Arhiva

Kategorije objava