Aktivnost osposobljavanja i jačanja kapaciteta udruga održana na Visu

Srijeda, 6. lipnja 2018. | Novosti iz LAG-a

U okviru projekta POP-UP Ruralni društveno-inovativni hubovi u razdoblju od 27. svibnja do 01. lipnja 2018. godine na otoku Visu održana je aktivnost osposobljavanja i jačanja kapaciteta zaposlenika/članova organizacija civilnog društva. Na radionicama su sudjelovali zaposlenici/članovi udruga iz Međimurske županije i sa otoka Visa.

Kroz šest radnih dana u Međunarodnom sveučilišnom centru VERN održane su radionice iz područja ruralnog razvoja i (mikro)poduzetništva, iz marketinga (mikro)poduzetničkih pothvata, za rad sa studentima kroz programe društveno korisnog učenja, te za izradu i provedbu volonterskih programa u lokalnim zajednicama. Edukatori su bili profesori sa partnerskih visokoškolskih ustanova – Fakulteta za organizaciju i informatiku iz Varaždina, Veleučilišta VERN iz Zagreba i Visokog gospodarskog učilišta iz Križevaca.

U sklopu osposobljavanja bila je organizirana terenska nastava i posjet OPG-u Božanić iz Komiže koji sa bavi ekološkom proizvodnjom autohtone sorte komiškog rogača i Poljoprivrednoj zadruzi Komiža gdje je sudionicima predstavljen proces otkupa, prerade i prodaje rogača i brašna od rogača.

Predstavnici udruga stečeno će znanje koristiti u radu ruralnih hubova i u poticanju novih projekata i razvojnih inicijativa u svojim lokalnim zajednicama.

Projekt POP-UP Ruralni društveno-inovativni hubovi sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Projekt kroz suradnju visokoobrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva, studenata i lokalnog stanovništva u konkretnim ruralnim zajednicama Međimurske županije (općina Štrigova i općina Mala Subotica) te Splitsko-dalmatinske županije (otok Vis) razvija, testira i validira inkluzivni i participativni program društveno-korisnog učenja u području održivog ruralnog razvoja te inicira i daje podršku novim i postojećim društveno-inovativnim mikropoduzetničkim pothvatima.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost LAG-a Međimurski doli i bregi.

 

Arhiva

Kategorije objava