AD-HOC AKCIJSKI PROJEKTI U OKVIRU PROGRAMA CIVILNO DRUŠTVO

Srijeda, 13. srpnja 2022. | Otvoreni natječaji

Glavna svrha Poziva za Ad hoc akcijske projekte je podržati organizacije civilnog društva i građanske inicijative u situacijama koje zahtijevaju hitan odgovor, bilo u odnosu na neposredne izazove i prijetnje (primjerice, pritisci na građanski prostor i pojave govora mržnje) ili na neposredne prilike za utjecaj na javno mnijenje i političke procese kroz različite oblike sudjelovanja građana i javnog djelovanja, uključujući kampanje, zagovaranje, pravne, komunikacijske ili druge.

Projektni prijedlozi moraju doprinijeti jednom (ili više) prioritetnih područja:

  • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
  • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta;
  • Socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina;
  • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja;
  • Okoliš i klimatske promjene,

a njihov utjecaj, potpomognut Pozivom, mora doprinijeti barem jednom od učinaka Programa:

  • Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;
  • Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju;
  • Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman.

Datum ponovnog otvaranja Poziva: 30. lipnja 2020. godine

Iznos financijske podrške: 1.000 – 5.000 eura

Raspoloživi iznos podrški: 215.000 eura

Raspoloživi iznos podrške nakon ponovo otvorenog Poziva: 181.588 eura

Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta: 1 – 3 mjeseci

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: trajno otvoreni Poziv do 24. kolovoza 2023. ili do iskorištenja sredstava . Prijave se mogu podnijeti od 03. kolovoza 2020.

Izvor: acfcroatia.hr

Istaknuta slika: ilustracija

Arhiva

Kategorije objava