Poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu.

Ponedjeljak, 24. travnja 2017. | Otvoreni natječaji

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je objavio Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu. Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje. Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2017. godine.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava