Drugi krug besplatnih konzultacija za definiranje projektnih ideja

Utorak, 2. veljače 2016. | Novosti iz LAG-a

LAG je 27. siječnja 2016. održao drugi krug besplatnih konzultacija za sve zainteresirane nositelje projektnih ideja i projekata s ciljem usmjeravanja projektnih ideja i pomoći u ispunjavanju obrasca za prijavu projekata za bazu projektnih ideja koja se radi u sklopu Lokalne razvojne strategije LAG-a do 2020. godine. Konzultacijama se odazvalo nekoliko potencijalnih investitora s područja LAG-a koji su se tim putem informirali o prihvatljivosti i relevantnosti njihovih potencijalnih projekata koji će se realizirati na području LAG-a.

Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi u procesu je izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi do 2020. godine, kojom će se osigurati preduvjeti za financiranje projekata javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja LAG-a iz dostupnih izvora, prvenstveno Programa ruralnog razvoja.
U sklopu strategije radi se BAZA PROJEKTNIH IDEJA I PROJEKATA na temelju kojih će se analizirati stvarne projektne potrebe područja LAG-a. S tim ciljem LAG prikuplja projektne ideje i projekte putem Projektni obrazac LRS_2015 u koji se skraćeno upisuju najbitniji opisni dijelovi projekta.

Molimo da nam ispunjeni obrazac vratite na e-mail adresu LAG-a.
Sve dodatne informacije možete dobiti na e-mail [email protected] ili na 098/9323599 (Vedrana Horvat, voditeljica LAG-a).
Radujemo se suradnji na izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi do 2020. godine.

Arhiva

Kategorije objava