4. kvartalni sastanak na projektu POP-UP Rural Hubs održan u Varaždinu

Ponedjeljak, 21. siječnja 2019. | Novosti iz LAG-a

U prostorijama Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu 18. siječnja 2019. održan je 4. kvartalni sastanak partnerskog konzorcija projekta POP-UP Ruralni društveno-inovativni hubovi, koji je s provođenjem počeo 19. ožujka 2018. Na sastanku su sudjelovali predstavnici svih partnera: LAG-a Međimurski doli i bregi, ACT Grupe iz Čakovca, Veleučilišta VERN iz Zagreba, Visokog gospodarskog učilišta iz Križevaca, Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina, te LAG Škoji  iz Visa.

Predstavljen je Izvještaj o 2. Zahtjevu za nadoknadu sredstava, te izvještaj o provedbi projekta u 3. tromjesečju. Definirane su aktivnosti, troškovnik i zaduženja partnera u 4. tromjesečju. Također, vođena je rasprava oko uloga u partnerskom konzorciju, upravljanju projektom, izvještavanju i komunikaciji partnerskog konzorcija.

Nakon pauze sudionici su obišli prostore FOI-a, a nakon održanog sastanka posjetili su Gradski muzej Varaždin, te se upoznali s poviješću grada Varaždina.

Projekt POP-UP Ruralni društveno-inovativni hubovi je prijavljen u okviru Otvorenog poziva ”Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”, koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a vrijedan je 1.194.848,89 HRK.

Provedbom projekta razvijat će se održivo partnerstvo visokoškolskih ustanova i organizacija civilnog društva, zahvaljujući kojemu studenti dobiti praktična znanja i vještine za rješavanje konkretnih društvenih problema u lokalnim zajednicama, a potaknut će i visokoškolske ustanove da postanu aktivni dionik ruralnog razvoja. Ujedno će se i ojačati kapaciteti organizacija civilnog društva, ali i studenata, koji će kroz razvijenu metodologiju pop-up ruralnih društveno – inovativnih hubova, kao modela društveno korisnog učenja, te mentorske programe, poticati održive razvojne aktivnosti u odabranim lokalnim zajednicama, u ovom slučaju Općini Štrigova i Općini Mala Subotica u Međimurskoj županiji i na otoku Visu u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost LAG-a Međimurski doli i bregi.

Arhiva

Kategorije objava