Uključite se u kreiranje nove strategije LAG-a!

Četvrtak, 5. svibnja 2022. | Novosti iz LAG-a

POZIV

na radionicu za pripremu Lokalne razvojne strategije

LAG-a Međimurski doli i bregi

za programsko razdoblje 2023.-2027.

Poštovani,

LAG Međimurski doli i bregi započeo je proces izrade Lokalne razvojne strategije LAG- Međimurski doli i bregi (LRS LAG-a) za razdoblje 2023.-2027. godine.

Pozivamo Vas na radionicu za pripremu dokumenta Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi gdje možete sudjelovati u pripremi vizije ruralnog razvoja i uključiti vlastite planirane projekte u LRS LAG-a Međimurski doli i bregi.

LAG Međimurski doli i bregi je osnovan je 22.10.2012. godine i djeluje po LEADER principu, a čine ga predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora.

Područje LAG-a Međimurski doli i bregi obuhvaća 17 jedinica lokalne samouprave: Grad Čakovec, Grad Mursko Središće, Općina Belica, Općina Domašinec, Općina Dekanovec, Općina Gornji Mihaljevec, Općina Mala Subotica, Općina Nedelišće, Općina Podturen, Općina Pribislavec, Općina Selnica, Općina Strahoninec, Općina Sveti Juraj na Bregu, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Šenkovec, Općina Štrigova i Općina Vratišinec.

Za izradu Lokalne razvojne strategije ključan je doprinos svih zainteresiranih strana, a veliku ulogu u tome imaju svaki od sektora, javni, gospodarski i civilni. Zbog toga Vas pozivamo da, kao predstavnik sektora, izrazite vlastito mišljenje i planove o budućem osobnom poduzetničkom razvoju te razvoju područja na kojem živite.

Prvi ciklus radionica će se održati:

10.05.2022. (utorak) u terminu 17-19:30 h na području Općine Sveti Juraj na Bregu (Kreativno edukativni centar – Murai, Pleškovec 25)

11.05.2022. (srijeda) u terminu 17-19:30 h na području Grada Čakovca (prostor bivše vojarne, multimedijska dvorana Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, Bana Josipa Jelačića 22 B, Čakovec, prizemlje)

12.05.2022. (četvrtak) u terminu 17-19:30 h na području Općine Podturen (Društveni dom Podturen, Ivana Grščića 5, Podturen)

Napomena: Sve tri radionice su jednakog sadržaja, a zainteresirani sudionici se prijavljuju na jednu radionicu koja im najviše odgovara terminom ili lokacijom.

Teme koje će se obraditi za sva tri sektora (javni, gospodarski i civilni) na svakoj radionici su iz područja gospodarstva, poljoprivrede, turizma, kulture, sporta, obrazovanja, okoliša, prostora, infrastrukture,…

Plan i program radionice:

– prezentacija osnovne analize područja LAG-a

– izrada SWOT analize

– formiranje vizije, potreba i prioriteta te dugoročnih ciljeva

LAG Međimurski doli i bregi proveo je Lokalnu razvojnu strategiju za razdoblje 2014.-2020., temeljem kojeg su nam odobrena sredstva EU LEADER fonda u visini od 17.43.021,00 kn, a koje je LAG putem raspisanih LAG Natječaja plasirao OPG-ovima te JLS-ovima sa svojeg područja.

Ovo je Vaša prilika da svoje razvojne ideje uključite u novu strategiju putem koje će se one moći financirati iz sredstava LAG-a Međimurski doli i bregi kao i nacionalnih te fondova Europske unije.

Također Vas molimo da poziv na radionicu proslijedite osobama ili organizacijama za koje smatrate da bi mogli imati interes sudjelovati na radionici i u izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi!

PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE SU OBAVEZNE te Vas molimo da svoje sudjelovanje prijavite putem Google obrasca https://forms.gle/2UieDsrSzKKm44cm6 ili na e-mail [email protected] najkasnije do 09.05.2022. (ponedjeljak),  zbog osiguravanja potrebnog prostora.

Radujemo se Vašem dolasku i suradnji na izradi LRS LAG-a Međimurski doli i bregi, za razdoblje 2023.-2027.

S poštovanjem,                                                                                

Predsjednica LAG-a

Sanja Krištofić

Arhiva

Kategorije objava