2. JAVNI POZIV: PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENOG ROMIMA

Petak, 17. studenoga 2023. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Drugi javni poziv za dodjelu financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenog Romima.

Svrha je ovog poziva osigurati financijsku potporu za izradu prostornih planova, projektne i druge tehničke dokumentacije za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva u svrhu dodjele financijske potpore su jedinice lokalne samouprave koje prema Popisu stanovništva iz 2021. godine imaju više od 1 % pripadnika romske nacionalne manjine, pri čemu taj postotak čini najmanje 20 stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine koji žive u toj jedinici lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti su izrada sljedeće dokumentacije:

  • prostorni planovi: urbanistički planovi uređenja (UPU)
  • projektno-tehnička dokumentacija: idejni projekt, glavni projekt, parcelacijski elaborat i druga tehnička dokumentacija za potrebe ishođenja akata za gradnju

Zahtjev se podnosi Ministarstvu na propisanom Obrascu prijave, putem adrese e-pošte: [email protected], najkasnije do 1. prosinca 2023. godine.

Dokumentacija uz prijavu:

  • Obrazac prijave cjelovito popunjen te ovjeren potpisom i pečatom,
  • isti Obrazac u elektroničkom obliku,
  • Odluku JLS o pokretanju postupaka koji su predmet ovog javnog poziva (preslika),
  • preslika Ugovora sa odabranim izvršiteljem ili preslika najpovoljnije odabrane ponude,
  • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Javni poziv sa svim potrebnim informacijama dostupan je OVDJE, a za eventualna pitanja i dodatne informacije dostupna je adresa e-pošte: [email protected].

Izvor: REDEA / Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Istaknuta slika: KATJA GRABROVEC-Općina Podturen

Arhiva

Kategorije objava