10. sjednica Skupštine LAG-a u Maloj Subotici

Utorak, 27. prosinca 2016. | Novosti iz LAG-a

U srijedu, 21. prosinca 2016., u Restoranu Fortuna u Maloj Subotici održana je 10. sjednica Skupštine LAG-a Međimurski doli i bregi. Uvodnu riječ održala je predsjednica LAG-a Sanja Krištofić, a pedesetak prisutnih članova je pozdravio i domaćin, načelnik Općine Mala Subotica, Vladimir Domjanić.
Tijekom radnog dijela sjednice, donijeta je Odluka o 1. izmjenama i dopunama financijskog plana LAG-a za 2016. godinu, a izglasan je i Plan rada LAG-a za 2017. godinu te Financijski plan LAG-a za 2017. godinu. U zadnjem dijelu sjednice predsjednica je uputila pohvalu članovima LAG-a koji su tijekom godine primili priznanja i nagrade, a riječ je dana i Draženu Bacingeru koji je ukratko predstavio Zadrugu za etično financiranje. Po završetku radnog dijela Skupštine organizirani su prigodni domjenak i druženje članova LAG-a, a predsjednica je svima zaželjela ugodne blagdane te zahvalila na dosadašnjem doprinosu i suradnji s LAG-om.
LAG Međimurski doli i bregi će u 2017. godini započeti s provedbom Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014.-2020. i Mjere 19 u sklopu koje će LAG raspisivati natječaje i vršiti odabir projekata ruralnog razvoja na svojem području. Osim raspisivanja natječaja, LAG će organizirati radionice, seminare te studijska putovanja s ciljem jačanja kapaciteta za razvoj područja. Prijavljeno je i nekoliko prekograničnih projekata za koje se očekuje odobrenje tijekom slijedeće godine, a pokrenute su i inicijative u području zaštite nematerijalnih kulturnih dobara te poticanja domaće proizvodnje hrane, a sve u suradnji sa susjednim LAG-ovima.
Kao najvažniji događaj za LAG u 2017. godini ističe se organizacija 2. Hrvatskog ruralnog parlamenta. LAG Međimurski doli i bregi će u suradnji sa Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj, Općinom Sveti Martin na Muri i LifeClass Termama Sveti Martin od 20. do 22. travnja 2017. biti organizator 2. Hrvatskog ruralnog parlamenta pod tematskim nazivom ”Suradnjom do cjelovitog razvoja“. Centralno trodnevno događanje će biti u Termama Sveti Martin, a terenske radionice i studijski posjeti će se provoditi na cijelom području LAG-a Međimurski doli i bregi i Međimurja. Hrvatski ruralni parlament je događanje koje se organizira jednom u dvije godine i okuplja dionike ruralnog razvoja iz svih sektora i na svim razinama u RH, iz država iz okruženja i nadležnih institucija EU. U cijelu organizaciju i provedbu HRP-a, biti će uključeno cijelo članstvo LAG-a i drugi važni lokalni dionici ruralnog razvoja.

Arhiva

Kategorije objava