1. kvartalni sastanak partnera na projektu POP-UP RURALNI DRUŠTVENO-INOVATIVNI HUBOVI

Četvrtak, 29. ožujka 2018. | Novosti iz LAG-a

U Centru za posjetitelje Mlinarska kuća u Svetom Martinu na Muri 28. ožujka 2018. održan je 1. kvartalni sastanak partnerskog konzorcija projekta POP-UP RURALNI DRUŠTVENO-INOVATIVNI HUBOVI, koji je s provođenjem počeo 19. ožujka.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici svih partnera: LAG-a Međimurski doli i bregi, ACT Grupe iz Čakovca, Veleučilišta VERN iz Zagreba, Visokog gospodarskog učilišta iz Križevaca, Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina, a video-vezom su se uključili partneri iz LAG-a Škoji sa Hvara.

Definirane su uloge u partnerskom konzorciju, te metode upravljanja projektom i komunikacije partnerskog konzorcija. Nakon prezentacije projektnih elemenata i aktivnosti projekta definirani su datumi aktivnosti i zaduženja partnera u 1. tromjesečju trajanja projekta, a dogovoreni su i detalji oko budžeta partnera i raspodjele avansa, te izvještavanja i vidljivosti projekta.

Projekt je prijavljen u okviru Otvorenog poziva ”Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”, koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a vrijedan je 1.194.848,89 HRK.

Provedbom projekta razvijat će se održivo partnerstvo visokoškolskih ustanova i organizacija civilnog društva, zahvaljujući kojemu studenti dobiti praktična znanja i vještine za rješavanje konkretnih društvenih problema u lokalnim zajednicama, a potaknut će i visokoškolske ustanove da postanu aktivni dionik ruralnog razvoja. Ujedno će se i ojačati kapaciteti organizacija civilnog društva, ali i studenata, koji će kroz razvijenu metodologiju pop-up ruralnih društveno – inovativnih hubova, kao modela društveno korisnog učenja, te mentorske programe, poticati održive razvojne aktivnosti u odabranim lokalnim zajednicama, u ovom slučaju Općini Štrigova i Općini Mala Subotica u Međimurskoj županiji i na otoku Visu u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost LAG-a Međimurski doli i bregi.

Arhiva

Kategorije objava