Otvoreni natječaji

 • Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

  Svrha natječaja Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture. Korisnici Korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019 i 32/2020) te udruge šumoposjednika i  jedinice lokalne samouprave. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga […]

 • Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir

  Svrha natječaja Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća – krumpir Korisnici Prihvatljivi korisnici su: a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga […]

 • Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

  Svrha natječaja Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture. Korisnici Korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019 i 32/2020) te udruge šumoposjednika i  jedinice lokalne samouprave. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga […]

 • Natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

  Svrha natječaja povećanje učinkovitog korištenja energije Korisnici fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost) Raspoloživost sredstava 100.000.000,00 HRK Uvećanje intenziteta potpore Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima: ulaganje provodi mladi poljoprivrednik, ulaganje se odvija […]

 • Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

  Svrha natječaja Povećanje učinkovitog korištenja energije Korisnici a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje […]

 • Natječaj za tip operacije 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

  Svrha natječaja Svrha Natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju poboljšanja svijesti potrošača o postojanju i specifikaciji proizvoda proizvedenih u okviru sustava zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) te sustava zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS), kao i u sustavu ekološke proizvodnje. Korisnici Korisnici su […]

 • Nacionalna kampanja Garancije za mlade

  Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava Status: otvoren od 17.06.2020. do 31.12.2020. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: zapošljavanje, državna i javna uprava Sažetak: Ovaj Poziv namijenjen je financiranju aktivnosti u cilju povećanja aktivnosti mladih na tržištu rada kroz poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga prilagođenih mladima te osnaživanju […]

 • Natječaj za tip operacije 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

  Svrha natječaja Svrha Natječaja je dodjela potpore za uspostavu, rad i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta. Visina javne potpore Visina javne potpore je od 10.000 do 100.000 eura. Korisnici Operativne skupine koju čine najmanje pet partnera: • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 100.000 […]

 • Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

  Agencija za plaćanja objavila je danas, 25. svibnja 2020. novi natječaj za provedbu Mjere 17 Upravljanje rizicima, Podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Raspoloživost sredstava 100.000.000,00 kuna Sufinanciranje 70% prihvatljive premije osiguranja Dokumentacija III. Natječaj za provedbu podmjere 17.1 “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” Vodič […]

 • Natječaj za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

  Svrha natječaja Svrha ovoga Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja Korisnici Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja. Visina javne potpore 50.000 eura u […]