Otvoreni natječaji

 • Provedba mjere 4 “Ulaganje u fizičku imovinu”

  Ministarstvo poljoprivrede na svojim stranicama objavilo je sljedeće natječaje za provedbu mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.: Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, od 6.000 do 250.000 eura ekonomske veličine Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija […]

 • Poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu.

  Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je objavio Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu. Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata […]

 • „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“

  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ s ciljem razvoja i poboljšanja kvalitete dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih […]

 • Razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini

  Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za Program sufinanciranja ulaganja u kontinentalnu turističku infrastrukturu. Predmet sufinanciranja: Izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma županije sa standardima, Trasiranje cikloturističkih ruta, Uređenje i označavanje cikloturističkih ruta, Izrada karata, zakup zajedničke web domene na razini županije, izrada web stranice na razini županije, izrada mobilne […]

 • Potpore događanjima u 2017. godini

  Hrvatska turistička zajednica raspisala je natječaj za dodjelu bespovratnih novčanih sredstva za događanja koja su od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista.Korisnici potpore mogu biti pravne i fizičke osobe i to trgovačka društva, obrti, zadruge, nacionalni sportski savezi, javne ustanove, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke […]

 • Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

  U okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina za razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv na dostavu projektnih prijedloga potiče suradnju obrazovnih ustanova, kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga […]

 • Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga

  Međimurska županija 05. prosinca 2016. objavila je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po „Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga.Temeljem spomenutom Programa dodjeljivati će se potpore male vrijednosti sa ciljem olakšavanja pristupa sredstvima bespovratnih potpora za mikro, male i srednje poduzetnike koji na području Međimurske županije provode projekte ulaganja u unapređenje […]

 • Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

  Pozivom „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ želi se povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi: Srednjem poduzeću 65% prihvatljivih troškova, Mikro […]

 • Natječaj za operaciju 7.1.1. – Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 27. ožujka 2017. drugi Natječaj za provedbu podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti” – […]

 • Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu

  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih […]