Otvoreni natječaji

 • “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”

  Svrha (cilj) Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje […]

 • Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

  U sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, točnije Tipa operacije 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka, korisnici mogu ostvariti potporu za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom. Prihvatljivi korisnici su […]

 • Program Kreativna Europa

  Europska komisija objavila je dva poziva na podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa Kreativna Europa, usmjerena na financiranje transnacionalnih projekata suradnje na području kulture i kulturne baštine, a koji su povezani s obilježavanjem 2018. – Europske godine kulturne baštine. Riječ je o pozivima Support for European Cooperation Projects 2018 i Support for cooperation projects related […]

 • Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama, koji će se sufinancirati iz Europskog socijalnog fonda, u skladu sa […]

 • Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu

  Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske.  Pod pojmom razvoja publike podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se, dodatnom potporom, poticalo sudjelovanje u kulturi i umjetnosti te ispunile potrebe i interesi publike.  Predloženi programi mogu se odnositi na […]

 • Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini – drugo polugodište

  Objavljen je Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini – drugo polugodište. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: Djeca i mladi, umjetnost i kulturna baština, zaštita okoliša, znanost i sport i humanitarno djelovanje. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 300.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava […]

 • „Promidžba na tržištima trećih zemalja“

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj (NN 89/17) za mjeru „Promidžba na tržištima trećih zemalja“ iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Visina potpore iznosi do 80 % ukupno prihvatljivih troškova, a rok za podnošenje prijava počinje teći od dana prvog dana nakon objave u Narodnim […]

 • “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)”

  Poziv je usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva, u vidu podjele hrane djeci u školama. Poziv je dodana vrijednost postojećim nacionalnim programima, a kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Ukupna indikativna vrijednost je 25.000.000,00 HRK. Ciljne skupine su djeca koja žive u siromašvu ili su u riziku od siromaštva, djeca koja su […]

 • Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači

  Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete za koji je u ovoj godini osigurano ukupno 500 tisuća kuna. Prihvatljivi prijavitelji su pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje imaju valjani ugovor o korištenju prava lova na temelju Zakona o lovstvu – lovoovlaštenici, a prihvatljivi troškovi odnose se isključivo na troškove vezane uz investicije kupnje električnih pastira […]

 • Javni poziv za razvoj javne turističke infrastrukture

  Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za razvoj javne turističke infrastrukture za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini za koji je osigurano 20 milijuna kuna. Na navedeni Javni poziv mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj javne turističke infrastrukture kao što su: projekti uređenja morskih i ostalih plaža; projekti izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije […]