Na Korčuli održana radionica za LAG-ove o LEADER pristupu u razdoblju 2023. – 2027.

Srijeda, 5. travnja 2023. | Novosti iz LAG-a

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Nacionalne ruralne mreže u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te uz domaćinstvo LAG-a „LAG 5“ od 29. do 31. ožujka 2023. godine na otoku Korčuli održana je radionica za LAG-ove na kojoj su sudjelovale i predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi.

Tema radionice bila je „Provedba LEADER pristupa u razdoblju 2023. – 2027.“. Tako je sudionicima radionice prezentirana analiza provedbe Mjere 19 po završetku provedbe Programa ruralnog razvoja i izmjene natječaja koji se odnose na neposredno poslovanje LAG-ova (Mjera 19.4.1.). Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i APPRRR-a zajedno s LAG-ovina raspravljali su o provedbi LEADER pristupa u razdoblju 2023.-2027., završetku izrade LRS LAG-ova 2023.-2027., izradi Pravilnika za provedbu intervencije 77.06. Suradnja – Potpora LEADER (CLLD) pristupu, izradi LEADER operativnih pravila kao važnog elementa u provedbi ruralnog razvoja iz Strateškog plana ZPP-a RH za razdoblje 2023.-2027. U sklopu prvog dana bio je organiziran terenski obilazak područja LAG-a domaćina, odnosno projekata koji su sufinancirani sredstvima Programa ruralnog razvoja bilo preko nacionalnih natječaja ili natječaja LAG-a (EKO ŠKOJ, OPG Jelena Marović u Žrnovu, BLACK ISLAND WINERY u Smokvici i OPG Sanja Protić u Blatu).

Drugog dana uslijedilo je predavanje od strane predstavnika UEFA-e, o aktivnostima i mogućnostima provedbe pilot projekata u lokalnoj zajednici u sektoru sporta. Kao rezultat aktivnosti projekta suradnje između LAG-ova „Petrova Gora“, „Una“ i „Vallis Colapis“ prezentirana je ZELENA TV – internetsku platformu o zelenim pričama iz Hrvatske koja će doprinijeti promociji i razvoju integrirane ponude ruralnog turizma na području sva tri LAG-a. Kriteriji za dodjelu sredstava LAG-ovima u razdoblju 2023.-2027. Na kraju radionice sudionici su raspravljali o kriterijima bodovanja prema kojima će se dodjeljivati sredstva LAG-ovima u narednom programskom razdoblju 2023.-2027.

LAG Međimurski doli i bregi je kao član Hrvatske mreže za ruralni razvoj i LEADER mreže Hrvatske sudjelovao na skupštinama, koje su se održale u sklopu gore navedene radionice.

Istaknuta slika: LAG Međimurski doli i bregi

Arhiva

Kategorije objava