Novosti iz LAG-a

 • Sastanak LAG-ova za Podmjeru TO 19.3.1. u Kutini

  U utorak, 29. siječnja 2019., u Kutini je organizirana Radionica na temu „Razmjena iskustava u provedbi Lokalne razvojne strategije“ s naglaskom na aktualne tipove operacija koje LAG-ovi raspisuju i na Podmjeru 19.3. Na radionici je sudjelovalo 12 predstavnika sljedećih LAG-ova: LAG-a Papuk, LAG-a Virovitički prsten, LAG-a Međimurski doli i bregi, LAG-a Srijem, LAG-a Baranja i […]

 • 4. kvartalni sastanak na projektu POP-UP Rural Hubs održan u Varaždinu

  U prostorijama Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu 18. siječnja 2019. održan je 4. kvartalni sastanak partnerskog konzorcija projekta POP-UP Ruralni društveno-inovativni hubovi, koji je s provođenjem počeo 19. ožujka 2018. Na sastanku su sudjelovali predstavnici svih partnera: LAG-a Međimurski doli i bregi, ACT Grupe iz Čakovca, Veleučilišta VERN iz Zagreba, Visokog gospodarskog učilišta iz […]

 • 2. Izmjena 2. LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.2 (TO 7.4.1 PRR)

  LAG Međimurski doli i bregi objavljuje, dana 18.12.2018. godine, 2. Izmjene Natječaja za provedbu TO 2.1.2 „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“ koji je sukladan TO 7.4.1 iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Izmjene u tekstu LAG Natječaja koje se odnose na produženje roka za dostavu projektnih prijedloga na LAG Natječaj, preuzimaju […]

 • Konferencija Digitalna poljoprivreda u Zagrebu

  Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu je 12. prosinca 2018. održana prva konferencija Digitalna poljoprivreda. Organizatori konferencije bili su agencija Apriori World i Agronomski fakultet, uz suorganizaciju Ministarstva poljoprivrede. Konferenciju je otvorio Krešimir Ivančić, pomoćnik ministra poljoprivrede, koji je ujedno predstavio mogućnosti financiranja pametnih tehnologija u poljoprivredi putem mjera Programa ruralnog razvoja RH. Među sudionicima konferencije […]

 • LAG Međimurski doli i bregi na godišnjoj Skupštini i radionici HMRR

  U Bošnjacima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 05. prosinca 2018. godine održane su redovna godišnja skupština Hrvatske mreže za ruralni razvoj i radionica za LAG-ove pod nazivom Razmjena iskustava između LAG-ova u dosadašnjoj provedbi LRS. Organizator događanja, uz HMRR, bio je LAG Šumanovci. Na sjednici skupštine HMRR kratko su predstavljene aktivnosti mreže u 2018. godini, te Izvješće […]

 • Radionica ”Tradicija i kulturna baština u ruralnim područjima” održana u Đurđevcu

  Predstavnici LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovali su 26. i 27. studenog 2018. godine godine na radionici ”Tradicija i kulturna baština u ruralnim područjima”, održanoj u hotelu Picok u Đurđevcu u okviru partnerskog projekta ”AAA LEADER – tradition and cultural heritage in rural area” kojeg provodi LAG Podravina, a sufinancirali Savez Alpe Jadran i Koprivničko-križevačka […]

 • Objava rezultata 1. LAG Natječaja

  OBJAVA REZULTATA 1. LAG NATJEČAJA – TO 1.1.3. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA Na 1. Natječaj LAG-a Međimurski doli i bregi prijavilo se 25 nositelja projekata. Jedan nositelj nije zadovoljio sve uvjete Natječaja, dok je drugi nositelj odustao od prijave. Na temelju toga, Upravni odbor LAG-a je na sjednici održanoj 24. listopada 2018. godine donio […]

 • Održan sastanak s nositeljima projekata prijavljenih na LAG Natječaj za provedbu T.O. 1.1.3.

  U konferencijskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću 19. studenog 2018. godine LAG Međimurski doli i bregi održao je prvi sastanak s nositeljima projekata koji su dobili Odluku o odabiru projekata na Natječaju za provedbu T.O. 1.1.3. ”Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Teme sastanka bile su realizacija projektnih aktivnosti koje su Korisnici prijavili na Natječaj, te procedure […]

 • Izmjena Natječaja za TO 2.1.2 (7.4.1)

  LAG Međimurski doli i bregi objavio je, dana 19.11.2018. godine, 1. izmjenu Natječaja za Tip operacije 2.1.2 „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokanih temeljnih usluga (TO 7.4.1 PRR). Izmjene se između ostalog odnose i na produženje roka za dostavu projektnih prijedloga te su izmjene izvršene i u povezanim Natječajnim dokumentima.

 • LAG Međimurski doli i bregi sa članovima na sajmu MESAP Jesen 2018.

  Sajamska manifestacija MESAP Jesen održana je 17. i 18. studenog 2018. godine u Nedelišću, a po 12. puta zaredom na njoj su se predstavili gospodarstvenici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i udruge s bogatom ponudom roba i usluga s područja poljoprivrede, ekologije i zdrave prehrane, obnovljivih izvora energije i pčelarstva. Na promotivnom pultu LAG-a Međimurski doli i […]

 • Terenska nastava na projektu POP-UP Ruralni hubovi u Zagrebu

  Kao jedna od aktivnosti projekta POP-UP Ruralni društveno-inovativni hubovi, u petak 16.11.2018. godine, organizirana je terenska nastava u Zagrebu na kojoj su sudjelovali predstavnici organizacija civilnog društva i studenti sa visokoškolskih ustanova uključenih u projekt, te predstavnici projektnih partnera. Nastava je organizirana u okviru Globalnog tjedna poduzetništva, a sudionici su posjetili Veleučilište VERN’ i suradničke […]