Sveti Martin na Muri district

Načelnik: Martin Srša

Naselja: Brezovec, Čestijanec, Gornji Koncovčak, Gradiščak, Grkavešćak, Jurovčak, Jurovec, Kapelščak, Lapšina, Marof, Sveti Martin na Muri, Vrhovljan i Žabnik

Kontakti:

Trg Svetog Martina 7, 40313 Sv. Martin na Muri

Telefon: 040/868-609

E-mail: [email protected]

Web: opcina.svetimartin.hr

Općina Sveti Martin na MuriSveti Martin na Muri smješten je u dolini, između zadnjih sjevernih brežuljaka, međimurskih gorica prema rijeci Muri. Prema popisu iz 2011. godine Općina broji 2.605 stanovnika na 25,25 km² površine.

Općina Sveti Martin na Muri je prostor gdje rijeka Mura ulazi u državni teritorij Republike Hrvatske, a peripanonski prostor se polako pretapa u perialpski. Slijedom toga, na prostoru Općine mogu se jasno izdvojiti dva tipa reljefa: nizinski – sjeverni dio Općine i brežuljkasti – južni dio Općine. Područje općine karakterizira umjereno svježa kontinentalna klima. Najsjeverniji dio prirodnog okoliša je svakako zaštićeni krajolik rijeke Mure. Na rubovima murske vegetacije razvija se kulturni krajolik sa zanimljivim uzorcima oranične razdiobe i rasporedom naselja usporedo s riječnim tokom.

Činjenica da je Sveti Martin na Muri do nedavno gospodarsko slijepo crijevo Međimurja, upravo je pogodovalo da je sačuvanost prirodnog okoliša na visokoj razini, a proglašenje rijeke Mure zaštićenim krajolikom dodatan je momenat koji cijelokupne razvojne planove Općine usmjerava ka očuvanju postojećih resursa i njihovog korištenja na prirodi održiv način.

Sve navedene karakteristike dobra su pretpostavka za razvoj turizma, kupališnog turizma, eko turizma, proizvodnje zdrave hrane, voćarstva, vinogradarstva, uređenje prostora uz rijeku Muru, a nositelj turističkog razvoja ovog prostora su Terme Sveti Martin s glavninom smještajnih kapaciteta županije.

Članovi

NK Polet
Tomislav Gradiček
Udruga voćara, vinogradara i povrćara Sv. Martin na Muri
Mladen Dobranić
OPG Mladen Dobranić
Mladen Dobranić
HKUU “Sveti Martin”
Dominik Padarić
Slamnati krov d.o.o.
Meri Goričanec
MURANIA MAMUT d.o.o.
Mihaela Mesarić