Podturen district

Načelnik: Perica Hajdarović

Naselja: Celine, Ferketinec, Miklavec, Novakovec, Podturen i Sivica

Kontakti:

Ivana Grščića 5, 40 317 Podturen

Telefon: 040/847-260, Fax: 040/847-002

E-mail: [email protected]

Web: www.opcina-podturen.hr

Općina Podturen smještena je u sjevernom dijelu Međimurske županije i prostire se na površini od 31,96 km². Kao pogranična jedinica lokalne samouprave, općina Podturen graniči na sjeveru sa Republikom Slovenijom, a na sjeveroistoku s Republikom Mađarskom. Na istoku Općina graniči s općinom Dekanovec, na jugu sa općinom Belica, na jugozapadu s Gradom Čakovcem, na zapadu sa općinom Vratišinec i na sjeverozapadu sa Gradom Mursko Središće. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine Općina je imala 4.663 stanovnika. Gustoća naseljenosti prema tom podatku je 148,39 st/km2. Podaci popisa 2011. pokazuju pad ukupnog broja stanovnika i prema EU popisnoj metodi broj stalnog stanovništva općine Podturen iznosi 3.873. U sastav općine Podturen ulazi 6 naselja i to Celine, Ferketinec, Miklavec, Novakovec, Podturen i Sivica, a u svakom je formiran i mjesni odbor. Naselje Podturen ima svoja izdvojena građevinska područja Matekovec i Lončarevo, a naselje Sivica Inkejevicu. Geografsko-prometni položaj definiran je pograničnom pozicijom prema Republikama Sloveniji i Mađarskoj, a glavne prometne pravce čine županijske prometnice ŽC2003 G.P. Bukovje – Mursko Središće – Hodošan tzv «murska magistrala» u pravcu sjeverozapad – jugoistok paralelno s rijekom Murom i ŽC2017 u pravcu jugozapada prema gradu Čakovcu. Područje općine Podturen dijeli se na dva dijela – južni dio kultiviranog krajolika sa obradivim poljoprivrednim zemljištima i gospodraskom šumom Dubrava između Sivice i Podturna te dio Zaštićenog krajolika rijeke Mure koji se pruža u pravcu od sjeverozapadnog prema jugoistočnom dijelu Općine.

Članovi

OŠ Podturen
Marijana Cerovec
OPG Mirjana Biber
Mirjana Biber