Nedelišće district

Načelnik: Nikola Novak

Naselja: Črečan, Dunjkovec, Gornji Hrašćan, Gornji Kuršanec, Macinec, Nedelišće, Parag, Pretetinec, Pušćine, Slakovec, Trnovec

Kontakti:

M. Tita 1, 40305 Nedelišće

Telefon: 040/821-107, Fax: 040/821-135

E-mail: [email protected]

Web: www.nedelisce.hr

Općina Nedelišće je najveća međimurska općina (površine 58,33 km²) koja se nalazi između dva najveća grada na sjeveru Hrvatske, Čakovca i Varaždina. U jedanaest naselja prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 11.975 stanovnika.

S južne strane, Općinu Nedelišće, obrubljuje rijeka Drava s akumulacijskim jezerom,a na sjeverozapadu počinje brežuljkast krajolik gornjega Međimurja. Kroz naselja općine, koja na zapadu graniči sa Slovenijom, prolaze značajni međunarodni cestovni i željeznički pravci, koji čine most iz srednje Europe prema unutrašnjoj Hrvatskoj te Jadranu i južnoj Europi.

Općina Nedelišće poznata je po najstarijoj hrvatskoj željezničkoj pruzi, jednoj od prvih tiskara u Hrvatskoj u vrijeme Zrinskih, očuvanoj kulturnoj baštini i dugovječnoj manifestaciji Međimurske popevke, njegovanju starih zanata i promoviranju istih (uređena stara kovačnica, cekari, bačvari,…), atraktivnim prirodnim lokacijama od akumulacijskog jezera, uređenih ribnjaka, šuma i šetnica do zaštićene platane koja je spomenik parkovne arhitekture,…

Turistička zajednica Općine Nedelišće i izuzetno velik broj aktivnih udruga obogaćuju kalendar manifestacija u svim naseljima Općine, a Međimurski sajam poduzetništva MESAP okuplja poduzetnike, vinogradare i stočare iz Hrvatske i drugih država na višednevnoj sajamskoj manifestaciji uz koju su stasali i specijalizirani sajmovi koji se održavaju tijekom godine. Uz Dječji vrtić “Zvončić” i Osnovnu školu Nedelišće u sjevernom dijelu Nedelišća izgrađeni su sajamska dvorana Mesapa d.o.o., zatim Nacionalni gimnastički centar Aton s velikom višenamjenskom dvoranom i specijaliziranom gimnastičkom dvoranom, a tu su i novouređeni teniski tereni te izgrađeno nogometno igralište s pratećim objektima i sadržajima Sportsko-rekreacijskog centra Trate Nedelišće.

Članovi

DV Zvončić
Danica Korunek
OPG Gordana Burela
Burela Gordana
OPG Prokeš Ema
Ema Prokeš
OPG Sakač Dijana
Dijana Sakač
Poljoposavec d.o.o.
Klaudija Posavec Cmrečnjak
OPG Preložnjak Christian
Christian Preložnjak
MESAP d.o.o.
Vitomir Kirić
OPG Rajka Čekunec
Rajka Čekunec
OPG Biodina, Posavec Dijana
Dijana Posavec
DVD Dunjkovec
Franjo Soldat
OPG Fegeš Kristijan
Fegeš Dragica
OPG Vugrinec Željko
Stanka Vugrinec
Manox d.o.o.
Marjan Novak
HR-KONCEPT d.o.o.
Hrvoje Kolman
Marko Marciuš
Josip Posavec
Bačvarija Srnec
Siniša Srnec
Lovačko društvo Srnjak Macinec
Mario Brkinjač
Ana Srnec
Ekološka udruga Platana
Josip Ceilinger
Elektro Novak
Željko Novak
Udruga za autizam pogled
Jasenka Martinčević
OPG Gordana Burela
Burela Gordana
OPG Prokeš Ema
Ema Prokeš
Ana Srnec
NED – KOM d.o.o.
Ivica Petković
EKO – PROTEKT j.d.o.o.
Mirjana Črepinko
Snježana Zorković
C Junior d.o.o.
Ivanka Novak
Štefanija Filipić
Dragutin Čekunec
Katarina Ceilinger