LAG

Udruga „Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi“ je organizacija civilnog društva organizirana kao nevladina, neprofitna, nepolitička udruga utemeljena na načelima LEADER principa, ravnopravnosti, solidarnosti i humanosti koja okuplja građane, jedinice lokalne samoupravne, organizacije civilnog društva, organizacije iz gospodarskog sektora i druge oblike organiziranja u svrhu promicanja održivog ruralnog razvoja i unapređenja inicijativa i interesa od značaja za razvoj područja jedinica lokalne samouprave koje su u članstvu Udruge „Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi“.

Udruga je osnovana 22. listopada 2012. godine na Osnivačkoj skupštini u Svetom Jurju na Bregu gdje je prisustvovao 31 predstavnik osnivača LAG-a Međimurski doli i bregi.

LAG je Udruga koja okuplja predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora s objedinjenog područja četrnaest jedinica lokalne samouprave, zapadnog i središnjeg dijela Međimurske županije (Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova) s ciljem uspostave partnerstva svih sektora i povezivanja svih razvojnih aktivnosti i projekata na području na kojem je osnovan LAG.

LAG se prostire se na površini od 404,72 km², ima 56.384 stanovnika i 91 naselje.