Projekti u tijeku – podmjera 19.3

Okusi tradicije

Vrijednost projekta:  552.917,10 HRK

Trajanje projekta:
do lipnja 2023.

Program: Program ruralnog razvoja RH 2014. –2020.

Uloga LAG-a: partner

Skrivena blaga
ruralnog turizma

Vrijednost projekta: 1.323.809,76 HRK

Trajanje projekta: 2020.

Program: Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Uloga LAG-a: partner

Turizmom razvijamo područje

Vrijednost projekta: 1.221.500,00 HRK

Trajanje projekta:
od rujna 2020. do lipnja 2022.

Program: Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Uloga LAG-a: partner

Naša Drava

Vrijednost projekta: 914.872,55 €

Trajanje projekta:
rujan 2022.

Program: Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Uloga LAG-a: partner

Podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Vrijednost projekta: 12.019.130,14 HRK

Trajanje projekta: 2014. – 2020.

Program: Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Uloga LAG-a: nositelj