Štrigova

Štrigova je selo i općina u Međimurskoj županiji na sjeveru Hrvatske. Nalazi se 19 kilometara sjeverozapadno od sjedišta županije Čakovca i otprilike dva kilometra jugoistočno od prijelaza slovenske granice u Razkrižju. Samo selo je prema popisu stanovništva iz 2001. imalo populaciju od 447, a uz to je i sjedište općine koja obuhvaća još devet sela i prema istom popisu je imala 3.221 stanovnika. Cijelo područje općine je vrlo brdovito zbog čega se često naziva i Gornjim Međimurjem, a sama Štrigova se nalazi na nadmorskoj visini od 202 metra. Najviša točka u općini je na brijegu imena Kalec (341 m).

Općina pokriva površinu od nešto više od 44 četvornih kilometara.

Štrigova ima najznačajnije građevine  izdrađene u 15. i 18. stoljeću crkvu sv. Jeronima i crkvu sv. Marije Magdalene. U općini se nalaze i dva povijesna dvorca. Dvorac Banfi i dvorac Tkalec na brijegu Kalcu u Robadju vjeruje se da su ga izgradili lokalni pavlini u 18. stoljeću.

Naselja: Banfi, Grabrovnik, Jalšovec, Leskovec, Prekopa, Robadje, Stanetinec, Sveti Urban i Železna Gora

Kontakti:

Štrigova 87, 40312 Štrigova

Tel: 040/ 851 134

Fax: 00385 040 851 039

E mail: opcina.strigova@ck.t-com.hr