Otvoreni natječaji

 • Natječaj za tip operacije 5.2.2. “Razminiranje poljoprivrednog zemljišta”

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za podmjeru 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima«, tip operacije 5.2.2. “Razminiranje poljoprivrednog zemljišta”. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 104.000.000,00 kuna, a udio javne potpore u […]

 • Projektne ideje Saveza Alpe-Jadran

  Objavljen je natječaj za prijavu projektnih ideja Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata iz zajedničkog proračuna Saveza. Projekti koji se prijavljuju za financiranje mogu pokrivati bilo koju od tih 13 tema odnosno područja: Ruralni i zavičajna baština; Umjetnost i kultura; Prevencija katastrofa; Gospodarstvo; Energija i okoliš; Ravnopravnost spolova; Europa; Zdravstvena zaštita; Visoko obrazovanje; Inkluzija; Cjeloživotno učenje; Sport i Turizam. […]

 • Program podrške regionalnom razvoju u 2018.

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Program podrške regionalnom razvoju u 2018. Programom se nastavlja pomagati održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti, promicanju održivog razvoja kao i o neovisnosti lokalne zajednice. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i prihvatljiva područja provedbe: jedinica lokalne samouprave razvrstane […]

 • Natječaj za provedbu podmjere 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi”

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Svrha natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na […]

 • Javni poziv za sufinanciranje športskih programa i projekata

  Međimurska županija objavila je Javni poziv za sufinanciranje športskih programa i projekata. Županija će sufinancirati športske programe i projekte čiji je cilj poticanje i razvoj športskih i rekreativnih aktivnosti u 2018. godini, koje provode udruge u sustavu športa, na području Međimurske županije. Temeljni ciljevi Poziva jesu razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će […]

 • Programa razvoja cikloturizma na kontinentu

  Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu za koji je Ministarstvo turizma i ove godine u proračunu osiguralo 5 milijuna kuna. Sredstva Programa razvoja cikloturizma na kontinentu namijenjena su jačanju bike turizma na kontinentu kroz trasiranje, uređenje i označavanje biciklističkih ruta i na raspolaganju su javnom sektoru – […]

 • Natječaj za provedbu podmjere 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi”

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Svrha natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na […]

 • Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama / dječjim vrtićima.

  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama / dječjim vrtićima. Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića. Prihvatljive aktivnosti su izrada projektne dokumentacije, izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekta, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekta ili dijela objekta, opremanje fiksnom opremom, uređenje […]

 • Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu

  Ministarstvo turizma objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2018. Prihvatljivi korisnici su strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva i koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu. Provođenje projekta u partnerstvu je prihvatljivo, […]

 • Konkurentnost turističkog gospodarstva

  Ministarstvo turizma objavilo je program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva za 2018. godinu, kojim je osigurano bespovratnih 24,6 milijuna kuna iz državnog proračuna. Sredstva će se dodjeljivati za povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih proizvoda u destinaciji, održivi razvoj, internacionalizaciju poslovanja, korištenje novih tehnologija i za druge aktivnosti s ciljem podizanja […]

 • Natječaj za podmjeru 16.1. Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina EIP-a za poljoprivrednu produktivnost i održivost

  Pravilnik o provedbi mjere 16 “Suradnja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 101/17) Pravilnik o izmjenama pravilnika o provedbi mjere 16 “Suradnja” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 126/2017) Natječaj za provedbu podmjere 16.1. » Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije […]

 • Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1

  Otvoren je natječaj za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda, pod nazivom ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici”, područje Socijalna uključenost. Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave i ustanove socijalne skrbi. Ukupna vrijednost natječaja iznosi 110.150.000,00 kn, a poziv je otvoren do 18.04.2018. Tekst natječaja i više informacija […]