Otvoreni natječaji

 • Potpore za zapošljavanje na OPG-u

  Obiteljska poljoprivredna gospodarstva dodana su na listu subjekata koji mogu koristiti novčanu potporu za novozaposlene iz Programa mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ). OPG koji nema zaposlenih, ukoliko je u sustavu poreza na dobit ili dohodak, može koristiti potpore za zapošljavanje za jednu osobu uz uvjet da je nositelj OPG-a prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u […]

 • B Light – otvoren drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga

  U sklopu projekta B light Scheme financiranog iz Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., 17. travnja 2018. godine otvoren je drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga Light Concept za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska. U okviru drugog poziva poduzetnicima je na raspolaganju 3.050.000 eura, a poziv je otvoren do 18. lipnja 2018. godine. Kako bi bili prihvatljivi prijavitelji, hrvatski […]

 • Program LIFE za 2018. godinu

  Otvoren je natječaj za prijavu projektnih prijedloga na Program LIFE u 2018. godini. Ove godine kroz Program LIFE ulaže se gotovo 400 milijuna eura u očuvanje prirode, zaštitu okoliša i klimatske aktivnosti. Novost ovogodišnjeg natječaja je prijava projekata na potprogram Okoliš u dvije faze, dok prijava projekata na potprogram Klimatske aktivnosti ostaje ista kao i […]

 • Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 13. travnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM (ISO I SLIČNE NORME)“. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Svrha ovog Poziva je dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje […]

 • Projekti usmjereni mladima

  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu. Prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih za sljedeća prioritetna područja: P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u […]

 • Natječaj za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

  Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (na dan podnošenja Zahtjeva za potporu) koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Ukupan iznos raspoloživih […]

 • Natječaj za podmjeru 17.1. – Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi […]

 • Javni poziv za potpore turističkim događanjima u 2018 godini

  Turistička zajednica Međimurske županije objavila je Javni poziv za potpore turističkim događanjima u 2018. godini. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Međimurske županije za događanja na području Međimurske županije od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju u 2018.godini, a koja doprinose sljedećim ciljevima: unapređenju/obogaćivanju turističkog […]

 • Natječaj za tip operacije 5.2.2. “Razminiranje poljoprivrednog zemljišta”

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za podmjeru 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima«, tip operacije 5.2.2. “Razminiranje poljoprivrednog zemljišta”. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 104.000.000,00 kuna, a udio javne potpore u […]

 • Projektne ideje Saveza Alpe-Jadran

  Objavljen je natječaj za prijavu projektnih ideja Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata iz zajedničkog proračuna Saveza. Projekti koji se prijavljuju za financiranje mogu pokrivati bilo koju od tih 13 tema odnosno područja: Ruralni i zavičajna baština; Umjetnost i kultura; Prevencija katastrofa; Gospodarstvo; Energija i okoliš; Ravnopravnost spolova; Europa; Zdravstvena zaštita; Visoko obrazovanje; Inkluzija; Cjeloživotno učenje; Sport i Turizam. […]

 • Program podrške regionalnom razvoju u 2018.

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Program podrške regionalnom razvoju u 2018. Programom se nastavlja pomagati održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti, promicanju održivog razvoja kao i o neovisnosti lokalne zajednice. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i prihvatljiva područja provedbe: jedinica lokalne samouprave razvrstane […]

 • Natječaj za provedbu podmjere 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi”

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Svrha natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na […]