Otvoreni natječaji

 • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka i natječaj za provedbu operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti za proizvodnju ulja. Svrha natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po svakom […]

 • Natječaj za tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”

  Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe. Prihvatljivi korisnici su: šumoposjednici, udruge šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju […]

 • Objavljen novi natječaj u okviru mjere 8 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma”

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika te trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju […]

 • Restrukturiranje i konverzija vinograda, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Narodnim novinama broj 45/18 objavila je novi natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Prihvatljivi prijavitelji su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) koji su upisani u Vinogradarski registar; fizičke osobe obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit; Vinogradarske površine […]

 • Inovacijski vaučeri za MSP-ove

    Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je 21. svibnja 2018. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Svrha Poziva je Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja. Ukupan iznos […]

 • Certifikacijom proizvoda do tržišta

  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je 18. svibnja 2018. g. objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Svrha Poziva je povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza […]

 • MPS – Ministarstvo poljoprivrede

  Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja

  Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2018. godini. Prihvatljivi korisnici su pravne ili fizičke osobe (mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici) koji: imaju registriranu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 u područjima: Prerade drva i proizvoda od drva […]

 • Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2018. godini

  Ministarstvo kulture je zajedno s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2018. objavilo je  Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2018. godini, s ciljem jačanja malog i srednjeg poduzetništva u kulturi. Poziv je otvoren za gospodarske subjekte koji djeluju u područjima izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književno-nakladničke i knjižarske te audiovizualne djelatnosti (koja obuhvaća […]

 • Ulaganja u vinarije i marketing vina

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. i to  za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina. Mjera Ulaganja u vinarije i marketing vina namijenjena je poduzećima u sektoru vina, organizacijama proizvođača vina, udruženjima dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije. Predmet javnog natječaja je […]

 • Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“. Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma. […]

 • MJERA14 – Dobrobit životinja

  Ministarstvo poljoprivrede omogućilo je korištenje nove mjere Programa ruralnog razvoja RH (M14) – Dobrobit životinja i to za govedarstvo, svinjogojstvo i peradarstvo. Cilj mjere je osigurati poboljšane standarde u hranidbi, uvjetima smještaja, pristup ispaši i ispustu u uzgoju životinja. Pravo na potporu za mjeru 14 – Dobrobit životinja ostvaruju poljoprivrednici koji imaju minimalno 4 uvjetna […]

 • Objava Otvorenog javnog poziva za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2018.

  Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge). Osnovna namjena sredstava: ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje, ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga, prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak […]