r-projekt-skrivena

Međimurci u studijskom obilasku Zagorja
Snimanje skrivenih blaga po međimurskim dolima i bregima
Održana uvodna konferencija projekta „Skrivena blaga ruralnog turizma“
Sastankom partnera krenuo i projekt suradnje “Skrivena blaga ruralnog turizma”

Arhiva

Kategorije objava