Lokalna razvojna strategija

 • Lokalna razvojna strategija LAG je temeljni strateški plansko-razvojni dokument koji donosi i provodi LAG za svoje područje, a sukladno LEADER pristupu. Izrađena i usvojena Lokalna razvojna strategija LAG-a temelj je za budući rad i funkcioniranje LAG-a te nezaobilazna osnova za financiranje projekata javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja LAG-a iz dostupnih izvora, prvenstveno Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

  Kako bi se osiguralo partnerstvo što šireg kruga zainteresiranih institucija, poduzetnika, poljoprivrednih gospodarstava, udruga i pojedinaca, koji su upoznati s razvojnim problemima i potrebama područja LAG-a, u izradi LRS-a sudjeluju predstavnici sva tri sektora (javnog, gospodarskog i civilnog).

  1. Izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

  LAG_karta_2016

  U veljači 2017. godine, na temelju izrađene LRS LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020., dobivena je konačna Odluka o odabiru LAG-a i sklopljen je Ugovor s Ministarstvom poljoprivrede. Temeljem Ugovora, za provedbu LRS LAG-u Međimurski doli i bregi dodijeljena su sredstva u visini od 10.170.580,14 HRK za provedbu Podmjera:

  • 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – 7.749.013,44 HRK
  • 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ – 387.450,67 HRK
  • 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 – 2.034.116,03 HRK.

  Sukladno dodijeljenim sredstvima, potrebno je bilo pristupiti izmjenama LRS te je održano niz aktivnosti na kojima su definirane izmjene razvojnih mjera i projekata vezanih uz njih.

  20. veljače 2018. godine na sjednici Skupštine LAG-a usvojene su 1. Izmjene LRS LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

  Lokalna razvojna strategija LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

  LAG_karta_2016

  Lokalna razvojna strategija LAG-a 2014.-2020. izrađena je kao CLLD strategija u skladu s Programom ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
  Provođenjem Podmjere 19.1. Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. LAG je pokrenuo proces izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014.-2020. kojom su definirani okviri i uvjeti za razvoj područja u novom programskom razdoblju i financiranje projekata s područja LAG-a koji budu usklađeni s LRS i Programom ruralnog razvoja.
  Osim provođenja Podmjere 19.2. koja podrazumijeva provođenje LRS kroz odabir projekata, LAG je definirao i okvir za provedbu Podmjere 19.3. odnosno projekata suradnje LAG-ova te Podmjere 19.4. koja uključuje tekuće troškove i animaciju LAG-a.
  Izrađivač LRS 2014.-2020. je Regionalna razvojna agencija Međimurja (REDEA) i tvrtka Bercon d.o.o.
  Strateško planiranje LRS teklo je kroz niz aktivnosti od druge polovice 2015. godine pa sve do lipnja 2016. godine kada je usvojena konačna verzija LRS 2014.-2020. U procesu izrade strategije organizirane su radionice, seminari, te sastanci i konzultacije sa svim dionicima razvoja te sa stručnim službama s ciljem što kvalitetnije pripreme razvojnog dokumenta LAG-a, a u pripremi je sudjelovalo preko stotinu osoba.
  Konačna verzija LRS 2014.-2020. usvojena je na sjednici Skupštine LAG-a 29. lipnja 2016. godine.

  VIZIJA LRS 2014.-2020.

  LAG – poželjna sredina za život i rad – sredina sretnih ljudi, razvijenog poduzetništva i poljoprivrednih gospodarstava te prepoznatljive i gostoljubive turističke destinacije očuvane prirodne, kulturne i tradicijske baštine.

  Lokalna razvojna strategija LAG-a Međimurski doli i bregi 2013.

  Lag 2013.Lokalna razvojna strategija 2013. izrađena je u skladu s IPARD programom, Pravilnikom o provedbi Mjere 202 – „Priprema i provedba lokalnih strategija unutar ruralnog razvoja“ unutar IPARD programa i postojećim razvojnim dokumentima.

  Strategija je intenzivno rađena u razdoblju od siječnja do ožujka 2013. godine kada je održano ukupno sedam radionica na kojima je sudjelovalo 78 osoba, predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora.

  Izrađivač LRS je bio konzorcij Bercon d.o.o. – Regionalna razvojna agencija Međimurje (REDEA) – Centar za eko-društveni razvoj (CEDRA).

  28. ožujka 2013. Lokalna razvojna strategija je usvojena na Skupštini LAG-a Međimurski doli i bregi.

 • POZIV NA  PRIMJEDBE ILI DOPUNE

  Kako bi radili na konstantnom ažuriranju Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi pozivamo sve zainteresirane osobe da daju primjedbe ili dopune teksta LRS.

  E-mail za dostavulag.mdib@gmail.com

  Dokumenti

  LRS 3.0.

  LRS 2.0.

  LRS 2.0.

  POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH IDEJA

  Baza projektnih ideja je također dio Lokalne razvojne strategije koja će se stalno nadopunjavati i ažurirati pa Vas molimo da i dalje dostavljate Vaše projektne ideje putem OBRASCA kako bi mogli uspješno pratiti i pomagati razvoj područja LAG-a Međimurski doli i bregi.

  E-mail za dostavu: lag.mdib@gmail.com