Otvoreni natječaji

 • Projekti usmjereni mladima

  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu. Prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih za sljedeća prioritetna područja: P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u […]

 • Natječaj za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

  Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (na dan podnošenja Zahtjeva za potporu) koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Ukupan iznos raspoloživih […]

 • Natječaj za podmjeru 17.1. – Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi […]

 • Javni poziv za potpore turističkim događanjima u 2018 godini

  Turistička zajednica Međimurske županije objavila je Javni poziv za potpore turističkim događanjima u 2018. godini. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Međimurske županije za događanja na području Međimurske županije od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju u 2018.godini, a koja doprinose sljedećim ciljevima: unapređenju/obogaćivanju turističkog […]

 • Natječaj za tip operacije 5.2.2. “Razminiranje poljoprivrednog zemljišta”

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za podmjeru 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima«, tip operacije 5.2.2. “Razminiranje poljoprivrednog zemljišta”. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 104.000.000,00 kuna, a udio javne potpore u […]

 • Projektne ideje Saveza Alpe-Jadran

  Objavljen je natječaj za prijavu projektnih ideja Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata iz zajedničkog proračuna Saveza. Projekti koji se prijavljuju za financiranje mogu pokrivati bilo koju od tih 13 tema odnosno područja: Ruralni i zavičajna baština; Umjetnost i kultura; Prevencija katastrofa; Gospodarstvo; Energija i okoliš; Ravnopravnost spolova; Europa; Zdravstvena zaštita; Visoko obrazovanje; Inkluzija; Cjeloživotno učenje; Sport i Turizam. […]

 • Program podrške regionalnom razvoju u 2018.

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Program podrške regionalnom razvoju u 2018. Programom se nastavlja pomagati održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti, promicanju održivog razvoja kao i o neovisnosti lokalne zajednice. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i prihvatljiva područja provedbe: jedinica lokalne samouprave razvrstane […]

 • Natječaj za provedbu podmjere 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi”

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Svrha natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na […]

 • Javni poziv za sufinanciranje športskih programa i projekata

  Međimurska županija objavila je Javni poziv za sufinanciranje športskih programa i projekata. Županija će sufinancirati športske programe i projekte čiji je cilj poticanje i razvoj športskih i rekreativnih aktivnosti u 2018. godini, koje provode udruge u sustavu športa, na području Međimurske županije. Temeljni ciljevi Poziva jesu razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će […]

 • Programa razvoja cikloturizma na kontinentu

  Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u okviru Programa razvoja cikloturizma na kontinentu za koji je Ministarstvo turizma i ove godine u proračunu osiguralo 5 milijuna kuna. Sredstva Programa razvoja cikloturizma na kontinentu namijenjena su jačanju bike turizma na kontinentu kroz trasiranje, uređenje i označavanje biciklističkih ruta i na raspolaganju su javnom sektoru – […]

 • Natječaj za provedbu podmjere 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi”

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Svrha natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na […]

 • Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama / dječjim vrtićima.

  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama / dječjim vrtićima. Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića. Prihvatljive aktivnosti su izrada projektne dokumentacije, izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekta, sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekta ili dijela objekta, opremanje fiksnom opremom, uređenje […]