Otvoreni natječaji

 • UnaprjeđenjE kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici za 2018. godinu

  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici za 2018. godinu.  Prihvatljivi prijavitelj je udruga osnovana temeljem Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014.) upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i zadovoljava opće uvjete ovoga Poziva (uključujući i društvo Crvenog križa). Prihvatljivi partneri su jedinice lokalne […]

 • Objavljeni javni pozivi Hrvatske turističke zajednice

  Hrvatska turistička zajednica objavila je Javne pozive za programe potpora u 2018. godini putem kojih će se dodjeljivati bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od devet milijuna kuna s ciljem unaprjeđenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni. Objavljena su tri javna poziva: za dodjelu potpora […]

 • „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“

  Ministarstvo kulture objavilo je otvoreni privremeni na dostavu projektnih prijedloga „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“. Poziv se provodi u okviru OPULJP, Prioritetne osi 4 – Dobro upravljanje, specifičnog cilja 11.ii.1 – Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito NVO i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. […]

 • Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“

  Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije. U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima izrade projektne dokumentacije […]

 • Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

  Poziv se provodi u okviru Operativnog programa ” Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.”, Prioritetne osi 4 “Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije”; Specifičnog cilja 4b1 “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama”. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 114.000.000,00 HRK. Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, […]

 • MPS – Ministarstvo poljoprivrede

  Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2017. godini

  Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2017. godini. Korisnici potpore su organizatori manifestacija za: Znanstveno-stručne skupove: maksimalno 40.000,00 kuna; Gospodarske manifestacije: maksimalno 100.000,00 kuna; Lokalno-tradicijske manifestacije: maksimalno 10.000,00 kuna. Za manifestacije održane od 1. siječnja do 15. listopada 2017. godine potrebno je […]

 • “Pokreni nešto svoje”

  “Pokreni nešto svoje” je program potpore poduzetničkim projektima u Hrvatskoj namijenjen poduzetnicima početnicima i mikropoduzećima. Ovaj razvojni program ACT Grupe potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem te odgovara na potrebe poduzetnika za mentorskom i finacijskom podrškom za početak i razvoj poslovanja. Prihvatljivi prijavitelj je: mikropoduzeće i osobe pod uvjetom da nakon prihvaćanja projekta registrira poduzeće Korisnik […]

 • “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”

  Svrha (cilj) Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje […]

 • Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

  U sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, točnije Tipa operacije 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka, korisnici mogu ostvariti potporu za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom. Prihvatljivi korisnici su […]

 • Program Kreativna Europa

  Europska komisija objavila je dva poziva na podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa Kreativna Europa, usmjerena na financiranje transnacionalnih projekata suradnje na području kulture i kulturne baštine, a koji su povezani s obilježavanjem 2018. – Europske godine kulturne baštine. Riječ je o pozivima Support for European Cooperation Projects 2018 i Support for cooperation projects related […]

 • Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama, koji će se sufinancirati iz Europskog socijalnog fonda, u skladu sa […]

 • Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu

  Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske.  Pod pojmom razvoja publike podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se, dodatnom potporom, poticalo sudjelovanje u kulturi i umjetnosti te ispunile potrebe i interesi publike.  Predloženi programi mogu se odnositi na […]