Otvoreni natječaji

 • logo PRR

  Strukovno osposobljavanje u sklopu Mjere 01- “Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja”

  Strukovno osposobljavanje po odobrenom programu organizira i provodi Savjetodavna služba na cijelom području Republike Hrvatske, a najavljuje se na internetskoj stranici Savjetodavne službe (www.savjetodavna.hr). Prijavitelji su: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Ostalo te Fizičke osobe. Nakon održanog strukovnog osposobljavanja za sve sudionike izobrazbe omogućit će se ispis potvrda klikom na “Ispis potvrde” ili će sudionici izobrazbe zatražiti […]

 • hzzup2

  Otvorene prijave za financiranje DEAR projekata

  Hrvatska zajednica županija će i 2017. godine u sklopu LADDER projekta sufinancirati mikroprojekte na lokalnoj razini u trajanju do pet mjeseci, usmjerenih na obrazovanje za razvoj i podizanje svijesti. Mikroprojekti će se financirati u iznosu od 2.000 do 6.000 eura, a prihvatljivi prijavitelji su jedinice i tijela lokalne i regionalne samouprave te organizacije civilnoga društva. […]

 • logo

  Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2, kategorijama b i c

  Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje: upisane su u matični registar, su upisane u Registar neprofitnih organizacija, vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, ispunile su svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave […]

 • B5yUK8PE

  Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2017.

  Na osnovi ovog poziva svoje programe mogu predlagati samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima Međimurska županija nije osnivač, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture te jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije. Prijedlozi se, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalju na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za […]

 • MRRFEU

  Program podrške regionalnom razvoju

  Program podrške regionalnom razvoju koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) […]

 • logo-mgipu

  Sufinanciranje izrade prostornih planova JLRS-a

  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je 3 milijuna kuna u proračunu za 2017. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja. Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50 % od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi […]

 • preuzmi

  Program Europa za građane

  Izvršna agencija za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike objavila je raspored natječaja za prvi ovogodišnji rok za podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa Europa za građane 2014-2020. Projektni prijedlozi trebaju biti podneseni elektronskim putem najkasnije 1. ožujka 2016. godine do 12 sati. Više o tome:

 • MRRFEU

  Program održivog razvoja lokalne zajednice

  Program održivog razvoja lokalne zajednice koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja. Korisnici ovoga Programa u širem smislu su svi stanovnici lokalne zajednice na prihvatljivim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa. U […]

 • logo PRR

  Natječaj za operaciju 6.3.1. – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

  Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 113.389,50 kuna po korisniku. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. […]

 • logo PRR

  Natječaj za provedbu podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

  Prihvatljivi prijavitelji: Proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća. Prihvatljive aktivnosti: Poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije; Sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvodnje članova proizvođačke organizacije; Komercijalno i računovodstveno upravljanje i/ili […]

 • min-poljopr

  Potpora promociji hrvatskih poljoprivrednih proizvoda

  Otvoreni su novi pozivi za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu EU i u trećim zemljama.Ciljevi mjera informiranja i promocije su: podizanje razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda Europske unije i visokim standardima koji se primjenjuju na metode proizvodnje u Europskoj uniji, povećanje konkurentnosti i […]