Otvoreni natječaji

 • MVEP_logo

  “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”

  Svrha (cilj) Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje […]

 • logo PRR (2)

  Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

  U sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, točnije Tipa operacije 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka, korisnici mogu ostvariti potporu za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom. Prihvatljivi korisnici su […]

 • EASME

  Program Kreativna Europa

  Europska komisija objavila je dva poziva na podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa Kreativna Europa, usmjerena na financiranje transnacionalnih projekata suradnje na području kulture i kulturne baštine, a koji su povezani s obilježavanjem 2018. – Europske godine kulturne baštine. Riječ je o pozivima Support for European Cooperation Projects 2018 i Support for cooperation projects related […]

 • MSPM_web

  Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama, koji će se sufinancirati iz Europskog socijalnog fonda, u skladu sa […]

 • ministarstvo kulture

  Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu

  Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske.  Pod pojmom razvoja publike podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se, dodatnom potporom, poticalo sudjelovanje u kulturi i umjetnosti te ispunile potrebe i interesi publike.  Predloženi programi mogu se odnositi na […]

 • Vlada RH

  Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini – drugo polugodište

  Objavljen je Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini – drugo polugodište. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: Djeca i mladi, umjetnost i kulturna baština, zaštita okoliša, znanost i sport i humanitarno djelovanje. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 300.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava […]

 • agencija-za-placanja11

  „Promidžba na tržištima trećih zemalja“

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj (NN 89/17) za mjeru „Promidžba na tržištima trećih zemalja“ iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Visina potpore iznosi do 80 % ukupno prihvatljivih troškova, a rok za podnošenje prijava počinje teći od dana prvog dana nakon objave u Narodnim […]

 • LOGO_OPRLJP_01

  “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)”

  Poziv je usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva, u vidu podjele hrane djeci u školama. Poziv je dodana vrijednost postojećim nacionalnim programima, a kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Ukupna indikativna vrijednost je 25.000.000,00 HRK. Ciljne skupine su djeca koja žive u siromašvu ili su u riziku od siromaštva, djeca koja su […]

 • min-poljopr

  Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači

  Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete za koji je u ovoj godini osigurano ukupno 500 tisuća kuna. Prihvatljivi prijavitelji su pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje imaju valjani ugovor o korištenju prava lova na temelju Zakona o lovstvu – lovoovlaštenici, a prihvatljivi troškovi odnose se isključivo na troškove vezane uz investicije kupnje električnih pastira […]

 • MINT logo

  Javni poziv za razvoj javne turističke infrastrukture

  Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za razvoj javne turističke infrastrukture za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini za koji je osigurano 20 milijuna kuna. Na navedeni Javni poziv mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj javne turističke infrastrukture kao što su: projekti uređenja morskih i ostalih plaža; projekti izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije […]

 • logo PRR (2)

  Natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”

  Svrha natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju primarne  i sekundarne  šumske prometne infrastrukture i ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture. Prihvatljivi korisnici, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima […]

 • logo PRR (2)

  Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”

  Svrha natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, krčenje uništenog nasada, kupnja i […]